Vo všetkom, čo robíme, nás vedie kvalita. Kvalita výrobného procesu, ktorá musí v sebe spájať efektívnosť a udržateľnosť, a kvalita produktu, ktorá musí byť taká, akú od nás vyžadujete. Preto náš špecializovaný personál zapojený do kontrolných procesov využíva najmodernejšie overovacie nástroje.

Nikdy neprestávame investovať do inovácií, používame 3D meracie prístroje (CMM) a nový najmodernejší röntgenový systém s možnosťou vykonávať tomografické analýzy na tlakových odliatkoch, ako aj spektrometre, profilové projektory, Poka-yoke prístroje, posuvné meradlá a kalibračné tŕne. Ak je potrebné, vykonáme aj dôkladné skúšky kompresie a zlomenia. Zákazníkovi sú k dispozícii všetky ovládacie prvky vyvinuté technikami SPC.

Kvalita. V Každom Kuse, V Každom Geste